چهارشنبه

دیشب یک فصل از msproject رو خوندم. امروز از هیلگارذ کم خوندم و لی تا پایان فصل 2 صفحه مونده که تا شب تموم می کنم. ولی فکر نکنم وقت بشه msproject بخونم. مهمونی بودم ولی فکر کنم می تونستم صبح زودتر بیدار شم. به هر حال خوش گذشت امروز. فردا در ضمن باید جبران خورده های امروز رو هم بکنم.

نازنینم فردا می خوایم بریم تئاتر. آماده می شیم برای یک پنج شنبه خوب.

/ 0 نظر / 15 بازدید