رومی یا زنگی

تویی که هر روز تصمیم به تغییر هزارتا چیز توی دنیا می گیری یا غر می زنی سر کسانی که دنیا رو به گند می کشند ( به نظر خودت البته)

اون وقت صبح با یه اخلاق گند بیدار می شی و تمام روز رو نابود می کنی

باز حداقل دیگران کاری می کنند

اول یاد بگیر از روزهای معمولی استفاده خوب هم نخواستم فقط معمولی بکنی

/ 0 نظر / 17 بازدید