سفر

سفر هستم. دیروز پیاده روی کردم. امروز هیلگارد رو خوندم. دیشب هم msproject رو نصب کردم. امروز باید نیم ساعت هم که شده بخونمش. مصاحبه کاری مطلوب نبود ولی به هر حال باید کاری کرد تا بتوان انتظار تغییر داشت. باید شروع کرد. نمی دونم چقدر از فکرامو بنویسم. چقدر من خودسانسورم.

دختر نازم به تو فکر می کنم. استرس را به خاطر تو و خودم از خودم دور می کنم. باید یک چیزی در مورد انتظاری که در رابطه با تو از خودم دارم بنویسم.

/ 1 نظر / 16 بازدید
رها

من هم از دست روي دست گذاشتم خوشم نمياد. حتما بايد يك كاري انجام بدم ... [پلک]